Är 80 år i morgon, född i Vännäs, men nu boende i Vimmerby. I min syskonskara fanns 8 flickor och 4 pojkar. När mamma var 46 år hade hon fött 10 barn. 2 pojkar fanns redan, när hon gifte sig med pappa, som arbetade i SJ, och blev slutligen tågmästare Albert Engström med ”de vackra flickorna.” Mamma var noga med att säga ”Skaffa er en utbildning, det är mycket viktigt” och det har vi alla, nu finns 9 kvar av den stora syskonskaran, och i morgon 20 mars firar vi min 80årsdag. Själv blev jag lärare, och även diakon. Mycket mer finns att säga om vår ”saga”. Men jag är endast en besökare här idag!!

Umeå 18/3 -16

Ps. Endast 1 av oss är född på ett BB, de andra hemma i kammaren.

Doris Olausson