Kvinnoval under 1870-2016

Jag ser en tråd i fem kvinnogenerationer… Min mormors mor Matilda, hon var en stark uppenbart självständig kvinna född ca: 1870. När mannen avled i unga år drev hon själv gården – med skog och ladugård – samt sju barn. Drängar fick arbeta periodvis för att avlasta i det tyngsta arbetet. Att döttrarna gifte sig och den yngsta sonen övertog gården. (såsom tiden angav rollerna ♂ och ♀)

Mormor Kalista född 1905 gifte sig och skilde sig 1939 (inte så vanligt för tiden) hon gifte om sig med mannen, hon älskade?!

Min mor Majlis, född 1934 hon gifte sig och skilde sig två gånger (1970-talet ökade skilsmässorna) hon lever idag själv. Det finns ”inte bra män” lediga tycker hon! Jag född 1958 har varit gift skilt mig och gift mig med kärleken. Mina döttrar??

Liliann Molin