I början på 70-talet, jag var 15 år, fick jag följa med min mamma på ett kvinnnomöte. Det var kvinnor från Umeå som intresserade sig för kvinnors rättigheter. Ur detta möte blev det sedan två olika grupper med olika politiska åskådningar i botten; grupp 8 och kvinnofront. Det här var starten för mitt eget intresse för kvinnofrågor.

Anonym